Προσωπικά Δεδομένα

Το artisticaffe.gr εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις του κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Για την έναρξη οποιασδήποτε συναλλαγής με το ηλεκτρονικό κατάστημα artisticaffe.gr , είναι απαραίτητη από πλευράς σας η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, τα οποία χρησιμεύουν κυρίως για λόγους ασφαλείας.

Τα στοιχεία που απαιτείται να γνωστοποιηθούν είναι τα εξής :

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου σε περίπτωση που ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου.

Τα δεδομένα που δίνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης της αγοράς των προϊόντων που επιθυμείτε, εκτός κι αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή.

Cookies

Το artisticaffe.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδο σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Η επιχείρησή μας ακολουθώντας την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία μόνο στα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό :

 • Την εκτέλεση της σύμβασης αγοραπωλησίας από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, είτε από το φυσικό κατάστημα.
 • Την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητήσατε να σας παρέχουμε.
 • Τη συμμόρφωση της επιχείρησής μας προς την κείμενη νομοθεσία, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : τη φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Την καταχώριση, αποστολή παραγγελίας στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε, παρακολούθηση της παραγγελίας μέχρι την παράδοση.
 • Την ενημέρωση για όποιο πρόβλημα ανακύψει κατά την εκτέλεση της παραγγελίας άμεσα, και την απάντηση σε οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτησή σας.
 • Την ενημέρωσή σας για τα νέα, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές μας και την βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Την διενέργεια διαγωνισμών.
 • Την εσωτερική έρευνα και στατιστική ανάλυση, ώστε να διαπιστώνουμε πως χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να κατανοούμε πως μπορούμε να τον βελτιώσουμε.
 • Την αρτιότερη ανταπόκριση σε παράπονο /-α σχετικά με την παραγγελία σας.
 • Τη συμμόρφωσή μας στις απαιτήσεις του νόμου, των ρυθμιστικών αρχών και των κανονισμών συμμόρφωσης ( εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση) .
 • Την επαλήθευση όσον αφορά στη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις , που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας .
 • Την προστασία των αστικών δικαιωμάτων μας.
 • Την κατανόηση των ενδιαφερόντων σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο, τις προσφορές και τις λοιπές δράσεις που εμφανίζουμε στον ιστότοπό μας με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  : Για να μπορούμε να κρατήσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα επικαιροποιημένα, σας συμβουλεύουμε  να μας ενημερώσετε εγκαίρως για οποιεσδήποτε αλλαγές ή λάθος καταχωρήσεις των στοιχείων σας.